Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Artikelen

Een bloemlezing uit recente publicaties:

Reportage self-made varkenshouder Wouter Uwland in Oost-Duitsland, voor PigBusiness maart 2014: 'Wat in de polder kon, kan hier ook'


Serie artikelen over kringlooplandbouw in 2013 in Melkvee Magazine, onder andere:

'Blijvend grasland beste bodemverbeteraar'


Artikel over het zelf malen van varkensvoer, voor Vee & Gewas, juni 2013:

'Besparen door zelf voer te malen'


Interview coƶperatie DeltaMilk, voor Melkvee Magazine, mei 2013:

'Behoedzaam ondernemen'


Voor het Fries-Hollands Rundvee Stamboek: Vijfde honderdtonner in zicht


Stal en Akker, september 2012: 'Regeling nodig voor knelgevallen'


Melkveemagazine, januari 2012: Nedersoja komt eraan


Opvoedmagazine Aan de Hand, maart 2012: Is je kind een beelddenker?


Opvoedmagazine Aan de Hand, oktober 2011: Eerste hulp bij chaos


Pastoraal tijdschrift Elisabet, paasnumme 2012: 'Cor is de enige die zich om mij bekommert'


Pastoraal tijdschrift Elisabet, zomer 2012: 'Weggestopt verdriet'

Een kleine greep uit drie jaar correspondentschap in Zuid-Afrika:

Trouw, september 2010: Neushoorns slachtoffer van triades


Trouw, april 2010: Mugabe's vuile edelstenen


Trouw, maart 2010: Kinderen uit township ontdekken elitesport


Trouw, mei 2010: Een echt huis dankzij de makarapa's


Trouw, augustus 2009: Praktijkschool leert nieuwe boeren boeren


Nederlands Dagblad, 'Ons hoor je niet klagen', reportage over blanke armen.


Vakblad Geitenhouderij, Zuid-Afrikaanse geiten geven goed op boeremusiek


Vakblad Veeteelt: Vleesvee tot aan de horizon